7 februari 2020
09u30 - 12u30
Hogeschool Odisee

Terugkommoment KiVa

Terugkommoment KiVa

Inspiratiemoment voor scholen die KiVa up-to-date en actueel willen houden.

Het KiVa-terugkommoment richt zich tot alle KiVa-scholen. Ze mikken op een kruisbestuiving tussen de KiVa-scholen door in te zoomen op de bestaande goede praktijk. Een terugkommoment is geslaagd als deelnemers 
• blijven stilstaan bij hun eigen KiVa-praktijk; 
• hun eigen enthousiasme en positieve praktijkervaringen met elkaar delen;
• enthousiast en overladen met nieuwe ideeën naar huis keren;
• up-to-date informatie ontvangen over KiVa: nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksresultaten, inspirerend lesmateriaal … ;
• inhoudelijk en/of methodisch houvast krijgen voor het nog steviger aanpakken van sleutelelementen binnen de KiVa-praktijk (kick-off, ouderbetrokkenheid, teambetrokkenheid).

Hogeschool Odisee

Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
7-2-2020 09u30 - 12u30