Samen bouwen aan

een pestvrije school!


  • Verbeter het school- en leerklimaat


  • Verhoog leeropbrengsten en -prestaties


  • Verhoog het welbevinden van de leerlingen


  • Verminder pestincidenten

Wat is KiVa?

KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of 'leuk'. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand.

Word KiVa-school

165
Gecertificeerde KiVa-scholen
30.000
Leerlingen begeleid
500
Leerkrachten opgeleid

Deze scholen gingen u voor

Wij kunnen zelf problemen voorkomen en oplossen op de speelplaats. Fijn dat we dit leren. 

Leerlingen KiVa-school

Een KiVa-school is voor mij een school waar alle kinderen zich veilig en thuis voelen. 

Leerkracht KiVa-school

                  

Bekijk alle scholen