25 november 2020
09u30 - 12u30
New Zebra in Gent

KiVa intervisiemoment bij pestexpert Gie Deboutte

KiVa intervisiemoment bij pestexpert Gie Deboutte

Professionele ondersteuning voor en door KiVa-scholen.

Elke KiVa-school weet dat ze mag rekenen op steun en hulp van andere KiVa-scholen. Intervisiebijeenkomsten geven elke KiVa-school de kans om belangrijke vragen en problemen in een vertrouwelijke context te bespreken.

Via een intervisiemethodiek zet de KiVa-trainer alle deelnemers op weg om te groeien in inzicht en elkaar te helpen bij het hanteren van probleemsituaties. Het kan gaan om vragen als een moeizame samenwerking tussen de directie en het team, een vastgelopen pestprobleem, een hangend conflict met ouders, collega’s die zich niet aan de gemaakte afspraken houden … . Intervisiebijeenkomsten laten toe om het eigen professioneel handelen te versterken en anderen tot steun te zijn. Wie vertrouwd raakt met deze methodiek kan hem hanteren binnen het eigen team.     

New Zebra in Gent

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
25-11-2020 09u30 - 12u30