23 september 2021
09u30 - 16u30
Zebra - Gent

KiVa-antipestprogramma: driedaagse basistraining kernteam

23 september 2021 - 8 oktober 2021 - 21 oktober 2021

Het KiVa-programma is een schoolbreed programma, gericht ophet versterken van het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kinderenenerzijds en het terugdringen van pest- en ander kwetsend gedrag op school. HetKiVa-basistraject omvat twee schooljaren en laat je schoolteam kennismaken metKiVa. Na deze twee jaren ontvang je als school het KiVa-basiscertificaat.

Deelnemers zijn schoolteams die samen hebben beslist om eenKiVa-school te worden. Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerkvan KiVa-scholen kan rekenen op een breed ondersteuningspakket. Dat bestaat uitvormingsonderdelen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa-scholen kunnenrekenen op een rijk pallet aan onderbouwde materialen en hulpmiddelen om hunschoolwerking te versterken en de KiVa-doelen te bereiken. Het KiVa-programmabewees in vele landen dat het zijn belofte waar maakt: zorgen dat kinderen zichop school veilig en wel voelen én verantwoordelijkheid leren nemen als ertussen hen wat fout dreigt te gaan

Scholen die met KiVa aan de slag gaan, spelen perfect in opde eisen en verwachtingen van het nieuwe onderwijskwaliteitskader en het nieuwedecreet leerlingenbegeleiding. KiVa sterkt kinderen in hun sociale vaardighedenen krikt de sfeer binnen de klas en op school naar een hoger niveau. HetKiVa-basiscontract vraagt een volgehouden inspanning van het hele schoolteammaar geeft ook uitzicht op succes: een school waar kinderen optimaal onderwijsgenieten!

Zebra - Gent

Zebrastraat 32/001 9000 Gent
23-9-2021 09u30 - 16u30