14 oktober 2020
09u30 - 12u30
New Zebra in Gent

KiVa terugkommoment bij pestexpert Gie Deboutte

KiVa terugkommoment bij pestexpert Gie Deboutte

Terugkommoment voor scholen die KiVa up-to-date en actueel willen houden.

Het KiVa-terugkommoment richt zich tot alle KiVa-scholen. Ze mikken op een kruisbestuiving tussen de KiVa-scholen door in te zoomen op de bestaande goede praktijk. Een terugkommoment is geslaagd als deelnemers:

· blijven stilstaan bij hun eigen KiVa-praktijk;

· hun eigen enthousiasme en positieve praktijkervaringen met elkaar delen

· enthousiast en overladen met nieuwe ideeën naar huis keren;

· up-to-date informatie ontvangen over KiVa: nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksresultaten, inspirerend lesmateriaal … ;

· inhoudelijk en/of methodisch houvast krijgen voor het nog steviger aanpakken van sleutelelementen binnen de KiVa-praktijk (kick-off, ouderbetrokkenheid, teambetrokkenheid).

New Zebra in Gent

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
14-10-2020 09u30 - 12u30