23 oktober 2020
09u30 - 16u30
Syntra in Heverlee

KiVa sterk(er) in de vingers

KiVa sterk(er) in de vingers

Driedaagse KiVa-training voor gevorderden.

Kiest je school ervoor om alle teamleden een verdiepende KiVa-opleiding te geven? Kent je KiVa-kernteam ondertussen nieuwe leden? Ben je een nieuwe directeur/directrice en heb je de opstart van KiVa gemist? Is je KiVa-team vragende partij voor een aanvullende opleiding? Dan zijn dat stuk voor stuk goede redenen om extra mensen van jullie school naar de KiVa-driedaagse voor gevorderden te sturen.

Deze driedaagse vorming richt zich uitsluitend tot scholen en schoolteams die al langer met KiVa aan de slag zijn. De KiVa-visie en –praktijk is ondertussen gekend. De jaarlijkse kick-off, de KiVa-lessen, de KiVa-games en –vragenlijsten, de infoavond voor ouders, … maken inmiddels deel uit van jullie schoolwerking.

Wel komt het er op aan om extra leden van jullie schoolteam tot KiVa-expert te trainen. Zo komen ze op gelijke voet te staan met de leden van het KiVa-kernteam en kunnen ze dit team komen versterken. Of, zo raakt de knowhow en expertise van het kernteam geleidelijk gespreid over het voltallige schoolteam. Kortom, deze training zorgt er voor dat jullie team KiVa nog sterker in de vingers krijgt.

Data van deze driedaagse opleiding:

  • 23 oktober 2020
  • 19 november 2020
  • 3 december 2020

Syntra in Heverlee

Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee
23-10-2020 09u30 - 16u30