16 oktober 2020
09u30 - 16u30
New Zebra in Gent

Kernteamtraining driedaagse

Kernteamtraining driedaagse

Thuiskomen in de KiVa-aanpak: van vorming naar actie op school.

Het KiVa-programma is een schoolbreed programma, gericht op het versterken van het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kinderen enerzijds en het terugdringen van pest- en ander kwetsend gedrag op school. Het KiVa-basistraject omvat twee schooljaren en laat je schoolteam kennismaken met KiVa. Na deze twee jaren ontvang je als school het KiVa-basiscertificaat.

Deelnemers zijn schoolteams die samen hebben beslist om een KiVa-school te worden. Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerk van KiVa-scholen kan rekenen op een breed ondersteuningspakket. Dat bestaat uit vormingsonderdelen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa-scholen kunnen rekenen op een rijk pallet aan onderbouwde materialen en hulpmiddelen om hun schoolwerking te versterken en de KiVa-doelen te bereiken. Het KiVa-programma bewees in vele landen dat het zijn belofte waar maakt: zorgen dat kinderen zich op school veilig en wel voelen én verantwoordelijkheid leren nemen als er tussen hen wat fout dreigt te gaan.

Scholen die met KiVa aan de slag gaan, spelen perfect in op de eisen en verwachtingen van het nieuwe onderwijskwaliteitskader en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. KiVa sterkt kinderen in hun sociale vaardigheden en krikt de sfeer binnen de klas en op school naar een hoger niveau. Het KiVa-basiscontract vraagt een volgehouden inspanning van het hele schoolteam maar geeft ook uitzicht op succes: een school waar kinderen optimaal onderwijs genieten!

Data van deze driedaagse opleiding:

  • 16 oktober 2020
  • 27 november 2020
  • 11 december 2020 

New Zebra in Gent

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
16-10-2020 09u30 - 16u30