10 februari 2021
09u30 - 11u30
Syntra in Berchem

Gratis KiVa-kennismaking bij pestexpert Gie Deboutte

Gratis KiVa-kennismaking bij pestexpert Gie Deboutte

Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken.

In Vlaanderen krijgt 1 op 6 van de leerlingen van 10 tot 18 jaar te maken met pesterijen. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en (cyber)pestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.

KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand. Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om het pestgedrag in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan.

Syntra in Berchem

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
10-2-2021 09u30 - 11u30