27 november 2019
09u30 - 11u30
Syntra

GRATIS KiVa-kennismaking

GRATIS KiVa-kennismaking

Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken

In Vlaanderen krijgt 1 op 5 van de leerlingen van 10 tot 18 jaar nog steeds te maken met pesterijen. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en pest- en cyberpestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.

KiVa versterkt de sociale vaardigheden van de leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand. Scholen die met KiVa aan de slag gaan, krijgen alles in handen om de pestcijfers in hun school te doen dalen. Niet voor even maar op lange termijn: KiVa-scholen krijgen het voor mekaar dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. Leerlingen zitten er goed in hun vel, het vertrouwen in elkaar stijgt en ze kunnen beter op een positieve manier met elkaar omgaan.

Nieuw

• Nieuwe KiVa-scholen starten met een basiscontract van twee jaren. Na afloop krijgen ze een basiscertificaat.
• De huidige Kiva scholen kunnen doorgroeien naar expertscholen.
• Een online monitoring: een jaarlijkse bevragen van leerlingen en leerkrachten die een helder beeld geeft van de actuele toestand betreffende ‘pesten’ op school. Ook de mogelijkheid om de jaarlijkse evolutie verder op te volgen.
• Een vernieuwde website met interactieve mogelijkheden.

Syntra

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
27-11-2019 09u30 - 11u30