KiVa en Tenz

Tenz wil als vormingscentrum de sherpa zijn voor iedereen die, zowel binnen als buiten de schoolpoort, samenwerkt met kinderen en jongeren en dat in heel Vlaanderen. Wij ondersteunen jou dankzij opleidingen, intervisie en coaching, zodat je jezelf verder kan ontwikkelen. We voorzien je van het nodige doorzettingsvermogen en bieden je graag extra inspiratie. Dat doen we door een behapbare portie theorie aan te reiken en meteen de vertaalslag te maken naar de praktijk, zodat je direct aan de slag kan.

Tenz bouwt verder op de kennis en kunde van Onderwijs Service. Deze organisatie was gespecialiseerd in praktijkgerichte vormingen om pedagogisch-didactische methodieken te implementeren, met het oog op de professionalisering van leerkrachten en andere betrokkenen binnen het onderwijs. Ook Leefsleutels, dat het welbevinden van leerlingen en leerkrachten op de school centraal plaatst, maakt deel uit van de voorgeschiedenis van Tenz.

www.tenz.be

Turn on JavaScript!

‘Onze klas, ons team’: Extra lessenpakket Sociale Vaardigheden 

Aansluitend bij het KiVa-programma biedt Uitgeverij Abimo het lessenpakket ‘Onze klas, ons team’ aan waarin een leerlijn Sociale Vaardigheden en pestpreventie is verwerkt. Het pakket bevat voor elk leerjaar 9 volledig uitgewerkte lessen (inclusief bijlagen) en suggesties voor een afrondende feestles. Alle lessen zijn afgestemd op de eindtermen Sociale Vaardigheden, Wereldoriëntatie (Mens) en ICT.

Bestellen kan via deze link: http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?pg=detail&rid=1312&ct=135