Ouders

Hoe kun je zien dat jouw kind wordt gepest?

Kinderen die gepest worden houden er vaak het zwijgen toe. Ze schamen zich of voelen zich schuldig. Vaak leeft bij hen ook de vrees dat de pesterijen zullen toenemen wanneer leerkrachten of ouders op de hoogte worden gebracht. Kinderen houden er bovendien niet van hun ouders op te zadelen met problemen waarvoor zij zich verantwoordelijk achten. Kortom, kinderen kroppen hun pijn, onmacht en verdriet soms heel lang op. 

Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een kind wordt gepest. Deze signalen zijn niet altijd even helder. Ze kunnen ook wijzen op een ander probleem. Dat kinderen zich anders, meer gespannen en/of depressief gaan gedragen nodigt in elk geval uit tot een gesprek. Kies een gepast moment om te horen wat er aan de hand is. Blijf zelf rustig en leg je toe op het aandachtig beluisteren van je kind. 

Signalen die wijzen op een mogelijk probleem

Het valt je op dat jouw kind zich opvallend anders gaat gedragen. Anders dan voorheen …

 • is jouw kind bang om naar school te gaan, vertrekt het vaak te laat/heel vroeg of wijkt het af van de normale (fiets)route,
 • vraagt jouw kind steeds of het (met de auto) naar school gebracht kan worden,
 • wil jouw kind om onduidelijke redenen thuis blijven,
 • zakken de punten van je kind,
 • klaagt jouw kind ‘s ochtends als het naar school moet dat het ziek is (buikpijn, nekpijn, hoofdpijn, verkramping, …) ,
 • komt jouw kind thuis van school met vieze of kapotte kleren of rugzak,
 • raakt jouw kind steeds spullen kwijt,
 • raakt jouw kind vaak zakgeld kwijt, vraagt het vaak om geld of steelt het (om aan de pester te geven),
 • trekt jouw kind zich terug, is het stil en lijkt het zijn of haar zelfvertrouwen kwijt te zijn,
 • is jouw kind gespannen en angstig,
 • krast jouw kind zich,
 • is jouw kind zijn of haar eetlust kwijt of zegt het dat het eten niet smaakt,
 • heeft jouw kind nachtmerries, bedwatert het opnieuw of huilt het zichzelf in slaap,
 • heeft jouw kind onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen,
 • is jouw kind chagrijnig, snel boos of lastig,
 • is jouw kind vaak alleen, brengt het geen vriendjes meer mee naar huis,
 • weigert jouw kind te vertellen wat er aan de hand is, of geeft het ongeloofwaardige verklaringen voor zijn of haar gedragsveranderingen,
 • wordt jouw kind gecyberpest .

Let op! 
Veel van deze signalen kunnen duiden op pesten, maar dat hoeft niet! Er kunnen ook andere redenen zijn voor de gedragsverandering die zich voordoet. Ouders kennen hun eigen kind het best en weten hoe hun kind aangeeft dat het zich niet goed voelt. 

Als je vermoedt dat jouw kind op school (of elders) wordt gepest, neem dan contact op met de zorgleerkracht van de school of de klassenleerkracht van je kind. Dan kunnen jullie samen bekijken hoe jullie het pestprobleem zullen aanpakken. De stem van je kind mag je in geen geval vergeten. Zo wordt duidelijk dat zijn of haar stem er wel degelijk toe doet. Kinderen voelen zich veiliger en beter gerespecteerd wanneer ze mee mogen beslissen over de aanpak van hun pestprobleem.