Ouders

Ouderavond

Tijdens deze infoavond krijgen de ouders van alle kinderen op school informatie over de KiVa-aanpak. Deze avond wordt op afspraak ingericht, bij jou op school of binnen de scholengemeenschap.

 Aanvragen van een ouderavond

 • aanvragen van een ouderavond binnen het basiscontract KiVa via Turn on JavaScript!
 • aanvragen van een extra ouderavond na afloop van het basiscontract via Turn on JavaScript!

School en ouders op één lijn: ook dat maakt KiVa sterk

Een goede samenwerking tussen school en thuis garandeert niet enkel een sterker leereffect. Het is fijn voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Kinderen waarderen duidelijke verwachtingen. Het voelt veiliger, ze leren grenzen (her)kennen en nemen sneller verantwoordelijkheid. 

KiVa-scholen kiezen voor ouderbetrokkenheid. Daarom vinden we het belangrijk dat alle ouders goed geïnformeerd worden en kunnen terugvallen op houvasten die thuis en op school van pas komen. 

Om de ouders als actieve partners bij het KiVa-gebeuren te betrekken… 

 • worden alle ouders met kinderen op de lagere school uitgenodigd om samen met hun kind(eren) de educatieve KiVa-games te bekijken en regelmatig in gesprek te gaan over wat er in de KiVa-lessen aan bod komt.
 • organiseert elke KiVa-school één KiVa-ouderavond. Op die avond worden de ouders geïnformeerd over KiVa en over de aanpak van de school. Ze vernemen ook hoe ze als ouders kunnen bijdragen tot het voorkomen en aanpakken van pestproblemen. 
 • is er de KiVa-website. Deze website geeft antwoord op vragen die ouders zich stellen wanneer zich pestproblemen voordoen. De digitale oudergids bundelt alle vragen en antwoorden.
  N.B. De oudergids is niet beschikbaar in een papieren versie.

  Bekijk de digitale oudergids

Wat komt in de digitale oudergids aan bod? 

 • Achtergronden van pesten
 • Uitleg over de rol van de groep bij pesten
 • Pesten herkennen en signaleren
 • Wat kun je als ouder doen wanneer jouw kind wordt gepest?
 • Wat kun je als ouder doen wanneer jouw kind heeft (mee-)gepest?