Kies Kleur tegen Pesten

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs roept Limburgse scholen die actief werk maken van werken aan welbevinden en tegengaan van pestgedrag om deel te nemen aan de Pesten-dat-kan-niet!-prijs.  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan goede praktijken en levert de hoofdwinnaar €2500 op. 8 andere genomineerde scholen krijgen elk €500.  Je kan een dossier inzenden bij Tumult (vroeger Jeugd & Vrede) voor 10 juli 2014 en ontvangt  €125 startgeld.
Alle informatie en nodige documenten via http://tumult.be/pesten-dat-kan-niet-prijs .