KiVa-school worden?

Wat is de meerwaarde van KiVa?

De KiVa-aanpak bouwt verder op jarenlang onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van pestgedrag tussen kinderen en jongeren. Succesbepalende factoren van andere programma’s werden in het programma geïntegreerd. Tussen 2007 en 2009 doorliep het programma een uitgebreide testfase in Finse scholen. Ondertussen werd de werkzaamheid van het programma onder meer in Finland en Nederland intensief en op de meest nauwgezette wijze geëvalueerd

De uitgesproken gunstige resultaten in het lager onderwijs deden Leefsleutels beslissen om het programma naar Vlaanderen te brengen. In Vlaanderen gebeurt dit zonder steun van de overheid. 

De meerwaarde die KiVa biedt

Scholen die met het KiVa-programma aan de slag te gaan, weten dat … 

  • de KiVa-aanpak doet wat hij belooft: zorgen dat pestgedrag (jaar na jaar!) afneemt
  • de school kwaliteitsvol materiaal in handen krijgt, bestemd voor het schoolteam, de leerlingen en de ouders
  • ze getraind worden door ervaren trainers die in Finland werden opgeleid
  • ze kunnen terugvallen op een goed onderbouwde visie die via diverse kanalen en activiteiten gedeeld wordt met alle schoolbetrokkenen (leerkrachten, leerlingen, ouders)
  • ze de keuze maken voor een schoolbrede aanpak (whole school approach); deze aanpak is essentieel voor wie een duurzaam effect nastreeft
  • de kwaliteit van het KiVa-programma positief afstraalt op de werking van de school en veel ouders vertrouwen inboezemt
  • enkel zij toegang krijgen tot het KiVa-draaiboek, de KiVa-games, de volledige KiVa-website en het groeiend netwerk van KiVa-scholen.