Kinderen

Wat als er toch wordt gepest?

In elke groep wordt er wel eens ruzie gemaakt. Mensen denken en willen immers niet altijd hetzelfde. Soms klikt het niet, maar botst het…
Dan komt het er op aan goed naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te zoeken. Lukt dit niet op eigen houtje, dan kunnen we beroep doen op anderen. De juf, de meester, onze vrienden, onze ouders… 
 
Pesterijen zijn geen gewone conflicten. Hier wordt één kind keer op keer tot slachtoffer gemaakt. Meestal gebeurt dat door dezelfde pester of door dezelfde pestkliek. 
Pestkoppen krijgen vaak steun vanuit de groep. Sommige omstaanders lachen het slachtoffer uit of moedigen de pestkoppen aan. Anderen gaan zelfs meedoen. 
 
Pesters vinden het belangrijk dat ze steun krijgen. Vaak is dat de reden waarom ze het pesten volhouden. Voor slachtoffers ligt het anders: zij voelen zich vaak door iedereen in de steek gelaten. Dat maakt hen moedeloos en wanhopig. Het zorgt er voor dat de pijn van het pesten nog wat dieper snijdt. 
 
KiVa-scholen zullen er alles aan doen om pesterijen te voorkomen. Duiken ze toch op, dan zal er worden ingegrepen. Iedereen heeft er belang bij dat het pesten zo snel mogelijk stopt. 
Ook in jouw school maken de leerkrachten en de ouders er een punt van dat pesterijen niet blijven aanslepen. Van zodra een pestprobleem wordt gemeld, zullen ze met het slachtoffer, de pestkoppen en – indien nodig – ook met de andere kinderen eromheen in gesprek gaan. 
 
KiVa-scholen doen meer dan andere scholen beroep op de kinderen die het pestgedrag zien gebeuren.Zij kunnen er immers voor zorgen dat pestkoppen het slachtoffer met rust laten. Door het slachtoffer steun te bieden of in bescherming te nemen, geven ze - ook aan elkaar! - een belangrijk signaal: ‘In onze groep hoort iedereen erbij! Wij willen niet dat iemand wordt gepest!’ 

Weet of merk je dat er iemand wordt gepest? 

Zoek dan enkele klasgenoten of vriendjes en reageer samen tegen de pestkop(pen). Maak duidelijk dat jullie zijn of haar gedrag niet op prijs stellen en vraag het slachtoffer om met jullie mee te komen. 

Meld het probleem aan jouw klassenleerkracht of aan de zorg- of vertrouwensjuf/-meester in jouw school. 
Het lukt niet altijd om op het moment zelf te reageren. In dat geval raden we jou toch aan om er met je ouders of met een juf/meester over te spreken. Vertel waar je mee zit. Maak duidelijk wat je gezien hebt en vraag of ze jou kunnen helpen om het gepest te stoppen. 
Je verdient in elk geval een dikke pluim door je verantwoordelijkheid op te nemen. 
Je bent dan een echte KiVa-leerling!