Kinderen

KiVa in de klas

Ook in jouw klas zal er vaak rond KiVa worden gewerkt. Je mag er op rekenen dat jouw juf of meester elke maand een KiVa-les zal geven. 

Die lessen willen er mee voor zorgen dat 

  • jullie een fijne groep worden, waarin iedereen erbij hoort
  • jullie ruzies en conflictjes op een goede manier leren oplossen
  • jullie weten wat pesten is en hoe het in zijn werk gaat, ook als het minder zichtbaar is
  • jullie oog hebben voor de gelijkenissen en verschillen die er tussen jullie bestaan
  • jullie ‘stop’ leren zeggen als er wat fout loopt
  • jullie gepast leren reageren tegen pestgedrag van anderen
  • jullie plezier beleven aan elkaar.