Het KiVa-programma

Vorming: kennismaken met KiVa

Wie kennis wil maken met KiVa heeft de keuze tussen twee mogelijkheden:

  • Een gratis individuele kennismaking met het KiVa-programma (3 uur)

TENZ organiseert deze kennismakingssessie in een aantal steden. Neem een kijkje op tenz.be voor meer informatie.

Directeurs, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders die deze kennismakingssessie bijwonen, krijgen een duidelijk beeld van de inhoud en aanpak van het KiVa-programma. Het laat hen toe om na te gaan of een introductiesessie voor het eigen schoolteam wenselijk is. 

Schrijf je in

  • Een teamgerichte kennismaking met het KiVa-programma (3 uur) 

De teamgerichte kennismaking met het KiVa-programma richt zich tot scholen die 

- de beslissing willen nemen om al of niet een KiVa-school te worden

of

- reeds beslist hebben om een KiVa-school te worden. 

De kennismakingssessies geven de deelnemers de kans om KiVa van nabij te leren kennen. 

Elke deelnemer/elk schoolteam: 

  • verwerft inzicht in het fenomeen pesten: definitie pesten, groepsdynamische aspecten van pestgedrag, gevolgen, signalen, aandachtspunten bij preventie en aanpak,
  • kan zich een beeld vormen van de verantwoordelijkheid die leerkrachten en scholen moeten nemen om pestsituaties te herkennen en gepast te reageren,
  • kan het wat, hoe en waartoe van de KiVa-aanpak omschrijven,
  • kan verduidelijken welke elementen bijdragen tot het succes van de KiVa-aanpak,
  • maakt kennis met de belangrijkste bouwstenen van de KiVa-aanpak (op school-, klas- en individueel niveau),
  • proeft van enkele werkvormen die deel uitmaken van het KiVa-lessenaanbod. 

Schrijf je in op het teamgerichte aanbod