Het KiVa-programma

Vorming: Intensieve training voor KiVa-kernteams

De KiVa-werking in de scholen wordt aangestuurd door de directie en het KiVa-kernteam. Om ervoor te zorgen dat elk KiVa-kernteam zijn verantwoordelijkheid goed kan opnemen, wordt voorzien in een intensieve training. Deze training neemt 3 dagen in beslag. Kort samengevat ziet het programma van deze intensieve training er als volgt uit:

Dag 1: Achtergrondinformatie over het KiVa-programma: theoretische visie, onderzoeksresultaten, cruciale hefbomen, samenhang tussen het KiVa-draaiboek, de KiVa-lessen en de KiVa-games. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het inpassen van KiVa in de bestaande schoolwerking. De training wordt gekruid met korte doe-oefeningen die ontleend zijn aan de KiVa-lessen.

Dag 2: De tweede trainingsdag staat in het teken van het preventieve luik van de KiVa-aanpak. De deelnemers maken kennis met het lessenmateriaal en enkele belangrijke KiVa-eigen activiteiten. Ze gaan aan de slag met de KiVa-games en ontdekken op die manier de samenhang met de lesthema’s. Dit onderdeel van de training rust de leden van het KiVa-kernteam toe om hun collega’s gepast te ondersteunen, zowel bij het uitvoeren van hun KiVa-lessen als bij het gestalte geven aan de KiVa-aanpak op school (Kick-off, speelplaatstoezicht, KiVa-code, …). 

Dag 3: De derde dag van het intensieve training is zo goed als volledig gewijd aan de aanpak van pestincidenten. De deelnemers maken op een gevarieerde en actieve manier kennis met een reeks van confronterende en niet-confronterende aanpakvormen en leren aan de hand van een stroomschema onderscheiden welke werkvorm op welk moment de voorkeur geniet. 

Opmerking: Nieuwe leden van een bestaand kernteam kunnen deze training ook volgen. Meer info via Turn on JavaScript!.

Inschrijven voor de intensieve training