Het KiVa-programma

Het KiVa-pedagogisch handboek

Het KiVa-pedagogisch handboek vormt voor elke KiVa-school een onmisbaar houvast. Dit instrument biedt scholen de mogelijkheid om het programma breed te implementeren op school-, team- en klasniveau. 

Het KiVa-pedagogisch handboek biedt

 • achtergrondinformatie, 
 • een kijkwijzer en jaarplan,
 • lessuggesties en tips om met de 20 lesthema’s en beide KiVa-games aan de slag te gaan,
 • strategieën en methodieken om interventies (na incidenten) te begeleiden, 
 • suggesties voor het zichtbaar maken en aanwezig stellen van de KiVa-werking op schoolniveau. 

KiVa-scholen diepen maand na maand een thema uit. De thema’s vormen één geheel en werken toe naar de waarden en vaardigheden die schuilen achter de KiVa-code. De KiVa-lessen en -games mikken op een grondige gedragsverandering bij de kinderen en in de groep. Daarom is gekozen voor driesporige aanpak:

 • Kennis en inzicht versterken (Ik weet)
 • Versterken van sociale vaardigheden (Ik kan)
 • Attitude-ontwikkeling in functie van zelfreflectie en eigen keuzes maken (Ik doe) 

De KiVa-lesthema's

Thema’s van de lessen voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar

Thema’s van de lessen voor de leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar 

 1. Fijn met jou erbij!
 2. Zie wat ik nu voel
 3. Onze klas: iedereen hoort erbij!
 4. Anders is leuk!
 5. Geen gepest in onze klas!
 6. Pesten, daar doen we niet aan mee!
 7. We laten niemand in de steek
 8. Hier zeg ik STOP!
 9. De KiVa-code
 10. KiVa-feest voor iedereen!
 1. Wij kiezen voor respect
 2. Onze klas: een (h)echte groep!
 3. Goed in contact: zo doe je dat!
 4. Mediawijs, mediawijzer, mediawijst! 
 5. Zo herken je pestgedrag
 6. De pijn van pesten
 7. Pesten doe je nooit alleen!
 8. Samen zeggen we NEE tegen pesten!
 9. Wat kan ik doen als ik word gepest?
 10. KiVa- dat doen we samen! 

Het KiVa-pedagogisch handboek biedt naast de lesthema’s, de werkvormen en alle noodzakelijke kopieerbladen ook de nodige houvast om in te grijpen bij pestincidenten. Tijdens de intensieve training konden de leden van het KiVa-kernteam kennis maken met een reeks van oplossingsgerichte interventies, variërend van niet-confronterend naar confronterend. 

Incidentaanpak = maatwerk 

 Niet-confronterende aanpak   Confronterende aanpak 
 • Individueel niveau: Niet-confronterend gesprek met pester of omstaander 
 • Groepsniveau: No Blame-aanpak of steungroep-methode
 • Klasniveau: Klasthermometer 
 • Individueel niveau: 
 Confronterend gesprek met (mede-)pester
 Non-pest-contract
 Herstelcontract
 Herstelgericht groepsoverleg (hergo)
 Time-out
 • Groeps- en klasniveau: 

  Herstelcirkel

'Onze klas, ons team': Extra lessenpakket Sociale Vaardigheden

Aansluitend bij het KiVa-programma biedt Uitgeverij Abimo het lessenpakket 'Onze klas, ons team' waarin een leerlijn Sociale Vaardigheden en pestpreventie is verwerkt. Het pakket bevat voor elk leerjaar 9 volledig uitgewerkte lessen (inclusief bijlagen) en suggesties voor een afrondende feestles. Alle lessen zijn afgestemd op de eindtermen Sociale Vaardigheden, Wereldoriëntatie (Mens) en ICT.

Bestellen kan via deze link: http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?pg=detail&rid=1312&ct=135