Het KiVa-programma

Bouwstenen van het KiVa-programma

Fase 1: het basiscertificaat KiVa-school

De eerste twee jaren investeer je als school in de KiVa-basistraining voor het kernteam, de kennismakingssessie voor het schoolteam, de ouderavond. Je gaat aan de slag met de lesmaterialen en werkt het KiVa-programma voor de school uit. Je start met de monitor en volgt de eerste resultaten van nabij op. Na twee jaren ontvang je het basiscertificaat als KiVa-school en kan je dit kenbaar maken.

 

De basisscholen die intekenen op het KiVa-programma kunnen rekenen op:

-         Een KiVa-kennismakingssessie voor het hele schoolteam (3 uren)

-         Een intensieve training voor het KiVa-kernteam (3 dagen)
Met aandacht voor de theoretische achtergrond van het KiVa-programma, de implementatie van KiVa op de eigen school, het lessenaanbod, de daaraan gekoppelde computergames (preventie) en de incidentaanpak op individueel -, groeps- en klasniveau.

-         Het KiVa-handboek

-         De mappen ‘Ons klas ons team’

-         KiVa-terugkomdagen (lezingen over actuele thema’s, voorstelling van nieuwe materialen, delen van ervaringen)

-         Een KiVa-intervisiedag (aan de slag met intervisiemethodieken)

-         Een KiVa-informatieavond voor ouders

-         Deelname aan de jaarlijkse online bevraging (monitor) en feedbackrapport

-         Telefonische ondersteuning met KiVa-trainers

-         De KiVa website met info voor leerkrachten, kinderen en ouders

 

 

Fase 2: het expertcertificaat KiVa-school

Na het verkrijgen van het basiscertificaat ga je verder op weg. De preventie en aanpak van pesten vraagt geduld en een voortdurende inspanning van alle betrokkenen op school.

Tenz en de KiVa-trainers ondersteunen je hier verder bij.

 

De basisscholen die intekenen voor een vervolgopleiding (per twee schooljaren) kunnen rekenen op:

-         Twee teamgerichte vormingen (telkens een dagdeel)

-         Twee terugkomdagen

-         Twee intervisiedagen

-         Online bevraging + feedbackrapport

-         Telefonische ondersteuning met KiVa-trainers

-         De KiVa website met info voor leerkrachten, kinderen en ouders